Vzw Crisishulp aan Huis
West-Vlaanderen

Projecten

Samenwerking met Tordale vzw en Viro vzw

Artikel: “Crisis als kans: intersectorale samenwerking in crisisjeugdhulp” 

‘De eerste lockdown stelde moeilijke situaties binnen gezinnen scherp. Daarom maakte de Vlaamse Overheid binnen het actieplan “Zorgen voor Morgen” extra middelen vrij voor crisisbegeleiding. Na een oproep ontstond in West-Vlaanderen een uniek intersectoraal team met medewerkers van enerzijds vzw Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen (CAH) en anderzijds Viro vzw en Tordale vzw als organisaties voor mensen met een beperking.’

Wil je graag meer info? We beantwoorden uw vragen graag via mail of telefoon.

Proefproject Signs of Safety

In 2023 is het proefproject Signs of Safety gestart in Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen. Met dit project willen we inspelen op de stijgende aanmeldingen met grote onveiligheid. We werken hiervoor samen met Sociale Dienst Jeugdrechtbank, het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg en de vertrouwenscentra in Zuid West-Vlaanderen. 

Doel?

  • Kinderen op een veilige manier in hun thuiscontext laten opgroeien 
  • Voorkomen van een uithuisplaatsing na een crisisbegeleiding

Wil je graag meer info? We beantwoorden uw vragen graag via mail of telefoon. 

Vertalen »