Vzw Crisishulp aan Huis
West-Vlaanderen

vzw Crisishulp aan Huis
West-Vlaanderen (CaH)

Wij zijn een organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg en voorzien crisisbegeleidingen en crisisinterventies aan gezinnen met minderjarige kinderen tussen 0 en 18 jaar die zich in een crisissituatie bevinden.

Je maakt je zorgen om je kind, je weet niet meer hoe je best kan reageren?

Je hebt het gevoel alles al te hebben geprobeerd? 

Je weet niet meer hoe het verder moet? 

Je hebt het gevoel dat je ouders je niet begrijpen? 

Je hebt het gevoel dat je er alleen voor staat? 

Er is heel vaak ruzie thuis en jullie willen dat het beter gaat? 

Alles staat op ontploffen, als er op dit moment niets gebeurt, dreigen jullie elkaar te verliezen? 

Vertalen »