Vzw Crisishulp aan Huis
West-Vlaanderen

Modules

Duur: 3 tot 5 dagen

Crisisinterventie

Doel

 • Vraagverheldering
 • Rust brengen
 • Bereidheid tot medewerking, een gesprek, een begeleiding aftoetsen. 
 • Inschatten en vergroten van veiligheid.
 • Doorverwijzen naar de meest passende ondersteuning indien nodig.

Duur: 7 tot 14 dagen

Terugkeer naar Thuis (?) - tnt

Doel

 • Minderjarigen die in crisisopvang of in het netwerk verblijven terug oriënteren naar huis. Met als doel herstel tussen de gezinsleden.
 • Installeren en vergroten van rust en veiligheid.
 • De hulpvraag verhelderen en doorverwijzen naar de meest passende ondersteuning indien nodig.

Duur: 28 dagen

Crisisbegeleding

Doel

 • Inzetten op een veilig leefklimaat voor het gezin
 • Inzetten op ontwikkelingskansen van de jongere
 • Inzetten op opvoedingsvaardigheden
 • Inzetten op de aanwezige krachten van het gezin
 • Het voorkomen van een uithuisplaatsing
 

Nazorg: Crisisbegeleiding wordt aangevuld met minimaal 1 maand nazorg
Intensiteit: Gemiddeld 6u/week

 

Vertalen »