Vzw Crisishulp aan Huis
West-Vlaanderen

Ontstaan

hoe zijn we begonnen

Ontstaan

Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen is ontstaan in 2007, het groeide uit een samenwerkingsverband tussen drie organisaties binnen de integrale jeugdhulp: vzw Binnenstad (Brugge), vzw Oranjehuis (Kortrijk) en vzw De Walhoeve (Westvleteren).

Sinds september 2009 is het samenwerkingsverband erkend als vzw Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen een vaste, afzonderlijke werkvorm. Bestaande uit drie antennepunten verspreid over West-Vlaanderen namelijk in Brugge, Harelbeke en Westvleteren. De maatschappelijke zetel van de vzw is in Harelbeke gevestigd.

Sinds 2019 wordt niet langer gewerkt vanuit drie vaste standplaatsen, Crisishulp aan Huis werd onderverdeeld in twee teams: team Noord en team Zuid. Crisishulp aan Huis staat nog steeds voor crisishulpverlening in iedere uithoek van de provincie. De drie antennes zorgen ervoor dat de gezinsmedewerkers flexibel hun gezinnen kunnen bijstaan vanuit verschillende werkplaatsen in de provincie. Hierbij houden we ook nauw contact met Binnenstad, De Walhoeve en het Oranjehuis.

 

 

Waarvoor staan we

Ons logo

Het gezin staat op barsten. Als er op korte termijn niets verandert, dreigt een minderjarige uit huis geplaatst te worden.

Het crisisgebeuren wordt door Crisishulp aan Huis aangegrepen om een veranderingsproces te initiëren. Een crisis gaat namelijk gepaard met sterke dynamieken waardoor kansen tot verandering gegenereerd worden. Door onder meer het aanleren van vaardigheden wordt ernaar gestreefd de competentie van gezinsleden te vergroten. De bedoeling is dat het gezin op korte termijn in staat is eigen problemen op te lossen.

Het opzet van Crisishulp aan Huis is om samen met het gezin te komen tot een nieuw perspectief in de gezins- en opvoedingssituatie. Er wordt niet gestreefd naar een volledig herstel of een perfect harmonieuze manier van samenleven. Bedoeling is wel dat de gezinsleden als gezin verder kunnen en willen, al dan niet met een of andere vorm van verdere ondersteuning. 

Vertalen »