Vzw Crisishulp aan Huis
West-Vlaanderen

Missie en Visie

Missie

We begeleiden gezinnen met kinderen en jongeren die dringend hulp nodig hebben in hun opvoedingssituatie. We werken aan huis, intensief en kortdurend, met oog op verandering en veiligheid voor de gezinsleden. We wisselen onze expertise met andere organisaties uit.

Visie

Doel

Onze grootste ambitie is dat elk kind dat we begeleiden kan opgroeien in een veilige thuisomgeving.

We streven naar het installeren van veiligheid in samenwerking met het gezin, het omkaderend netwerk en andere organisaties. Door in te zetten op gedeelde verantwoordelijkheid beogen we een duurzaam effect.

Onze waarden

Crisishulp aan huis West-Vlaanderen ondersteunt gezinnen op alle mogelijke manieren om breuken te herstellen. Op die manier bouwen wij mee aan een gelijkwaardige en verbindende samenleving.

We zetten in op samenwerking over grenzen heen door uitwisseling van expertise met andere organisaties en sectoren. We staan voor diversiteit zowel binnen als buiten onze organisatie en bieden iedereen gelijke kansen ongeacht herkomst of achtergrond.

Het gezin

We zijn een bondgenoot van opvoedingsfiguren om crisissen te helpen vermijden. We zetten maximaal in op preventie voor alle kinderen en jongeren, met speciale aandacht voor de meest kwetsbare groep nl. ongeboren en jonge kinderen.

We erkennen de eigen kwaliteiten van gezinnen en vertrouwen in hun kracht om zelf oplossingen te vinden die werken. Gezinnen krijgen hierdoor meer perspectief om zelf uit een volgende crisis te geraken.

Onze medewerkers

We dragen samen zorg voor iedereen binnen onze organisatie, zodat ze hun complexe taken kunnen vervullen.

Groeien en ontwikkelen zit in onze genen. Onze medewerkers professionaliseren zich voortdurend. Crisishulp aan huis West-Vlaanderen volgt recente ontwikkelingen zodat we medewerkers en gezinnen kunnen ondersteunen met werkzame en vernieuwende visies.

Inspirerend

Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen is gekend als een autonome en innoverende organisatie in de provincie. We zijn een samen-sturende organisatie die herstelgericht werkt.

Vertalen »