Vzw Crisishulp aan Huis
West-Vlaanderen

Hoe aanmelden

HOe aanmelden?

Aanmelden is enkel mogelijk via het Crisismeldpunt minderjarigen West-Vlaanderen. Een aanmelding kan gebeuren door het gezin, hulpverleners of andere betrokkenen.
Crisismeldpunt minderjarigen West-Vlaanderen: 050 33 77 40
Meer info kan je terugvinden op de website van het 
CAW. 

Belangrijk om te weten voor de aanmelder

  • De aanmelder informeert het gezin over de opstart en werking van Crisishulp aan Huis.
  • De aanmelder informeert het gezin over de module en toetst de bereidheid af.
  • Opstart binnen de 24u.
  • Wij werken met de volgende methodieken: Families First, Signs of Safety, herstelgericht werken. We zien de crisis als een kans tot verandering.
  • We zijn 24u/24u, 7 dagen op 7 telefonisch bereikbaar op het permanentienummer.
  • In de crisisbegeleiding verwachten we aanwezigheid van de aanmelder op de intake en de eindevaluatie.
  • De minderjarige verblijft thuis tijdens een crisisbegeleiding.
Vertalen »