In de VZW Crisishulp aan Huis werken we vanuit de filosofie van Families First. De basisgedachte bestaat er uit dat we geloven dat een gezin in staat is om eigen problemen op te lossen. We richten ons op de krachten van de gezinsleden om hun competenties te vergroten. Ons doel is om de veiligheid voor alle gezinsleden te garanderen. Daarna leggen we de focus op de onderlinge relaties in het gezin en kijken we samen met het gezin hoe we het sociaal netwerk kunnen activeren voor een effect op langere termijn.

 

 

UITGANGSPUNTEN

 

> Kinderen groeien het best op in het gezin.

> De veiligheid van het kind in het gezin staat voorop.

> In ieder gezin zijn mogelijkheden tot verandering.

> Families First is gericht op het versterken van de positieve

   krachten binnen het gezin.

> Families First respecteert de normen en waarden van de

   gezinnen waarmee gewerkt wordt.

> Gezinsleden hebben de wil tot verandering.

> Een crisis biedt extra mogelijkheden tot verandering.


 

KENMERKEN

 

> Families First reageert binnen de 24u op een crisis.

> De problemen en wensen tot verandering van het gezin staan

   centraal.

> Herstel en vergroting van de veiligheid in het gezin staat

   centraal.

> De hulp wordt gegeven in de directe omgeving van het gezin.

> Families First is 24u/dag beschikbaar, 7/7.

> De hulp is intensief en ruim inzetbaar.

> De nadruk ligt op competentievergroting.

> Bieden van praktische en materiële hulp om een acuut

   probleem op te lossen.

hoofding27.jpg