KORTE VOORSTELLING

 

 

Vzw Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen is een korte en intensieve vorm van context begeleiding aan gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar die zich in een crisissituatie bevinden.

 

Een gezin komt voor een crisishulp aan huis begeleiding, of een interventie in aanmerking als het aan de volgende criteria voldoet.

  • > Gezin met minderjarige kinderen dat zich in een crisissituatie
  •    bevindt.
  • Er moet een engagement zijn vanuit het gezin, de context,
  •    en de verwijzer.
  • Gezin woont in West-Vlaanderen.

 

De aanmeldingen voor interventie of begeleiding, gebeuren via het crisismeldpunt minderjarigen.

 
hoofding31.jpg