Deprecated: Required parameter $pos follows optional parameter $pid in /customers/c/4/2/cahwestvlaanderen.be/httpd.www/templates/gk_magazine/lib/menu/GKMenu.php on line 66 Deprecated: Required parameter $i follows optional parameter $pid in /customers/c/4/2/cahwestvlaanderen.be/httpd.www/templates/gk_magazine/lib/menu/GKMenu.php on line 66 Deprecated: Required parameter $pos follows optional parameter $level in /customers/c/4/2/cahwestvlaanderen.be/httpd.www/templates/gk_magazine/lib/menu/GKMenu.php on line 85 Deprecated: Required parameter $i follows optional parameter $level in /customers/c/4/2/cahwestvlaanderen.be/httpd.www/templates/gk_magazine/lib/menu/GKMenu.php on line 85 Deprecated: Required parameter $i follows optional parameter $pid in /customers/c/4/2/cahwestvlaanderen.be/httpd.www/templates/gk_magazine/lib/menu/GKBase.class.php on line 426 begeleidingsprincipes

           


 Onze werking wordt gekenmerkt

door  de volgende

 

BEGELEIDINGSPRINCIPES

 

 

 

  • Gezins- en contextgerichte begeleiding aan huis

Het gezin wordt begeleid in de eigen leefomgeving. De gezinsmedewerker gaat op huisbezoek om de contacten met het gezin en andere betrokkenen te optimaliseren.

 

  • Pedagogisch gericht

De begeleiding of interventie vertrekt vanuit de crisissituatie. Andere probleemdomeinen kunnen ook aan bod komen. Veranderingen binnen de gezinscontext verminderen de draaglast en vergroten de draagkracht.

 

  • Concrete hulpverlening op maat

De begeleiding of interventie vertrekt vanuit de vragen die het gezin zelf aangeeft. We gaan op zoek naar datgene wat het gezin nodig heeft en wat het best aansluit bij de context en het gezin. Onze inzet is concreet (zowel psychosociaal als praktisch van aard) en gerelateerd aan de doelstellingen. Acties zijn er op gericht dat de gezinsleden zich vaardigheden eigen maken zodat crisissen in de toekomst vermeden kunnen worden.

 

  • Systematisch

De begeleiding verloopt volgens een uitgewerkte fasering (Families First). Bovendien wordt de systematiek bevorderd door de keuze van de methodieken, de intensieve supervisie en het overleg met de aanmelder.

 

  • Open agenda

Onze eigen indrukken, ons aanvoelen en onze bezorgdheden bespreken we openlijk met het gezin en de context. We vragen de toestemming van het gezin/de context voor we contact opnemen met derden of deelnemen aan een overleg, tenzij de veiligheid in het gedrang komt. Het gezin/de context krijgt inzage in onze verslaggeving.

 

  • Positieve benadering

We geloven in de kracht van mensen en in het kunnen van de mensen. We zoeken naar hun drijfveren om binnen diezelfde lijn te handelen en proberen hun inzet positief te kaderen.

We zoeken naar een evenwicht tussen erkenning geven voor goedlopende zaken enerzijds en aanzetten tot actie anderzijds.

hoofding15.jpg