KLACHTENPROCEDURE

 

 

Onder een klacht verstaan wij: ‘iedere melding van een cliënt, gebruiker of medewerker, waaruit blijkt dat niet aan de verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie.’

 

Indienen van de klacht:


Hoe ?

> Telefonisch 

> Schriftelijk

> Via mail

> Via de website

 

Afhandeling klacht:

 

 

Verloop vanaf datum klacht: 

 

> Inzage dossier

> Schriftelijke reactie binnen de 6 weken (eenvoudige klacht)

> Schriftelijke reactie binnen de 3 maand (complexe klacht)

> Gegevens worden min 1 jaar bewaard door de onderneming. 

 

 

Acties: 

 

> De klacht verantwoordelijke bestudeert relevante informatie. 

> Bespreekt dossier met betrokken personen/organisaties

> Neemt standpunt in.

> Informeert de klager (schriftelijke neerslag). 

> Info wordt opgeslagen in klachtendossier. 

 
hoofding28.jpg