Vzw Crisishulp aan Huis
West-Vlaanderen

Geef je mening


Als je het gevoel hebt met bepaalde vragen/klachten niet terecht te kunnen bij je gezinsmedewerker, kun je altijd contact opnemen met de algemeen verantwoordelijke van vzw Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen via onderstaand formulier. 

Met vragen of klachten kun je ook terecht bij de JO-lijn via 0800 900 33.

Vertalen »